8 näkokulmaa priorisoinnista

Merriam-Webster -sanakirja määrittää priorisoinnin näin:  asioiden (projektit, tavoitteet) listaaminen tai arvottaminen prioriteettijärjestykseen. Mutta mikä sitten määrittää prioriteettijärjestyksen? Kun etsii tietoja netin syövereistä priorisoinnista, moni tuloksista sisältää viittauksen Eisenhowerin matriisiin – nelikenttämalliin, jossa tekemiset jaotellaan niiden kiireyden ja tärkeyden perusteella. Loppupäätelmänä on usein se, että vaikka tärkeät asiat ovat, no, jo määritelmänkin mukaan tärkeitä, jäävät ne kiireellisten…

Details

5 valhetta ajanhallinnasta

Ajanhallinnasta liikkuu paljon erilaisia listoja (ja kyllä, itsekin aion sellaisia tänne jatkossa jakaa 😉 ), mutta itseäni on häirinnyt kovasti se, että listoista & ajanhallinnasta kertovista artikkeleista saa sen käsityksen, että sen kun vain alkaa “suorittamaan” ajanhallinta tekniikoita, ja kohta onkin ajanhallinnan mestari – ja jos ei ole, on laiska / tyhmä / aikaansaamaton /…

Details